phone data clock settings calendar check

Tất cả Giới thiệu

   Ngày 21 tháng 10 vừa qua Hợp Tác xã chăn nuôi Gà Đông Tảo đã chính thức được thành lập gồm 16 thành viên. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên; Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn;  Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam; và các ban ngành liên quan.Hợp tác xã chăn nuôi Gà Đông Tảo hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cùng có lợi, hợp tác và phát triển, Hợp Tác xã chăn nuôi Gà Đông Tảo  đã tập hợp  những hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh gà Đông Tảo cùng chung mục tiêu xây dựng, bảo vệ  thương hiệu “ Gà Đông Tảo” trong xã  nhằm củng cố niềm tin, xây dựng thương hiệu, giúp đỡ hỗ trợ tương trợ lẫn nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất, cung ứng con giống đảm bảo chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, mở ra một số ngành nghề khác nhằm không ngừng cải thiện đời sống ngày càng cao cho các thành viên, góp phẩn phát triển kinh tế, ổn định an sinh- xã hội của địa phương.

Hợp tác xã đã soạn thảo điều lệ và quy chế hoạt động làm điều kiện để các thành viên tham gia cụ thể như: Điều kiện trở thành thành viên HTX, hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên, quyền và nghĩa vụ của các thành viên; tổ chức và quản lí hợp tác xã.... qua đó xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã.  Đây là mô hình hợp tác xã mới, điển hình của huyện Khoái Châu nên rất cần các cấp, các  ban ngành tạo điều kiện để HTX hoạt động hiệu quả và lấy HTX làm mô hình điểm để nhân rộng ra toàn huyện. Với những phương án  sản xuất kinh doanh  khoa học mong rằng HTX chăn nuôi Gà Đông Tảo sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chức năng của mình, giúp các hộ chăn nuôi gà Đông Tảo tại địa phương có đủ điều kiện tham gia Hợp tác xã, bảo vệ và phát triển hơn nữa thương hiệu Gà Đông Tảo  trên thị trường trong nước và quốc tế.

Top