phone data clock settings calendar check

Gà Đông Tảo Thuần Nuôi Cảnh

Cloud Zoom small image
˂
˃

Gà Đông Tảo làm cảnh DT01

Mã sản phẩm :

Giá bán:   15.000.000 VNĐ

Số lượng : THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Gà Đông tảo, Ga Dong tao con chân khủng là dòng gà bố mẹ chân sùi hoặc chân vảy thịt. được lựa chọn trong đàn ngay từ bé. Đảm bảo khi lớn lên chân có độ khủng.

Top